ساخت بالابر خانگی

ساخت بالابر خانگی

ساخت بالابر خانگی

ساخت بالابر خانگی شامل مراحل کلی تامین تجهیزات و کابین، خرید قطعات و نصب و راه اندازی است. در این مطلب بصورت خلاصه به مراحل ساخت، نصب و راه اندزای بالابر خانگی پرداخته شده است. لازم به توضیح است در این مقاله آموزش ساخت بالابر خانگی هیدرولیک مورد نظر قرار گرفته است.

تامین تجهیزات و قطعات بالابر خانگی

مهمترین تجهیزات در ساخت بالابر خانگی، جک، پاوریونیت و کارسلینگ دستگاه است. جک و پاوریونیت باید مطابق شرایط ساختمانی و کاری دستگاه سفارش گذاری و ساخته شوند. کیفیت این تجهیزات تاثیر قابل توجه و مستقیمی بر عملکرد دستگاه خواهد داشت. در این بین مهمترین بخش در سیستم هیدرولیک شیر کنترل جریان است. کابین بالابر خانگی نیز باید مطابق اندازه های ساختمانی و نقشه دقیقی که ترسیم شده سفارش و ساخته شود. همچنین تابلوی فرمان و پانل های فرمان کابین و طبقات یا بصورت آماده خریداری شده و یا برای سفارش کذاری ساخته میشوند.

سایر قطعات مورد نیاز مانند ریل ها، براکت ها، سیم بکسل، قلاب بکسل، بست های مکانیکی، سنسورها، قطعات الکتریکی و سایر موارد پرشماری که در دستگاه مورد استفاده قرار میگیرند باید خریداری شوند. تمام این موارد در مقاله ای تحت عنوان لیست قطعات آسانسور بصورت کامل توضیح داده شده اند. پس از تامین کلیه تجهیزات آنها به محل پروژه حمل میشوند. معمولا تجهیزات و قطعات توسط فروشنده بصورت تدریجی ارسال میشود. زیرا هر بخش از دستگاه در کارگاه های تخصصی جداگانه و در زمان خود ساخته و آماده شده اند.

اجرای فونداسیون و آهنکشی

در مرحله نخست پیش از نصب دستگاه میبایست نسبت به ایجاد چاهک بالابر اقدام نمود. چهار گوشه چاهک باید پلیت گذاری شود و زیر پلیت ها بتن ریزی شود. پس از فونداسیون باید نسبت به آهنکشی اقدام شود. محل نصب بالابر خانگی باید از پایین ترین نقطه چاهک تا بالاترین قسمت چاه بالابر آهنکشی شود. این سازه آهنی که روی فونداسیون ها سوار است میتواند در فواصل مشخصی به سازه ساختمان محکم شود ولی بار اصلی آن روی صحه ستنوه ها خواهد بود.

نصب و راه اندازی بالابر خانگی

پس از تامین کلیه تجهیزات و قطعات بالابر خانگی و حمل آنها به محل پروژه و آهنگشی چاه بالابر نوبت به مرحله نصب و راه اندازی میرسد. کار نصب با ریل گذاری شروع میشود. نصب ریل ها کار دشواری است و مستلزم دقت فراوانی میباشد. ریل ها باید به گونه ای نصب شوند که کاملا شاغول بوده و در راستای قائم قرار داشته باشند. روش اصولی نصب ریل ها بوسیله براکت گذاری و استفاده از لقمه های پیچ و مهره ای با قابلیت رگلاژ است. پیش از نصب ریل، جک نصب شده و کارسلینگ دستگاه در ریل های قرار میگیرد. در این مرحله فلکه و سیم بکسل ها کار کذاشته میشود. پس از آن کابین و درب های طبقات و کابین در محل خود نصب میشوند.

پس از نصب کلیه تجهیزات و قطعات و اتصال شلنگ هیدرولیک به پاوریونیت باید سیم کشی ها انجام شود. با تعبیه سنسورهای چاه و سیم کشی پانل های فرمان کابین و طبقات و تابلوی فرمان میتوان راه اندازی را انجام داد. این مرحله نیاز به تخصص بالا و صبر و حوصله زیاد دارد.  تنظیمات شیرهای کنترل، تست عملکردهای الکتریکی و هیدرولیکی در این مرحله انجام میشود. در انتها باید عملکرد قطعات ایمنی مانند پاراشوت و راپچرولو به دقت انجام شود.

اتمام کار و تحویل

در اینجا کار ساخت بالابر خانگی اتمام یافته است. پس از نصب و راه اندازی رویه تحویل دستگاه و تست عملکردهای متفاوت مطابق رویه های استاندارد و قرارداد، با حضور نصاب و خریدار صورت میگیرد. توصییه میشود در یک فاصله زمانی یک ماهه پس از تحویل موقت، گروه نصب به پروژه مراجعه و یک بازدید و سرویس کلی انجام دهند. ساخت بالابر خانگی بعنوان یک ماشین پیچیده و متشکل از اجزای گوناگون است. بنابراین پس از شروع بهره برداری لازم است سرویس های دوره ای منظم انجام شوند.

در انتها یادآوری میگردد کار ساخت بالابر خانگی یک پروژه چند تخصصی است که اجرای آن مستلزم دانش فی و تجربه بالایی در این زمینه است.