خطرات بالابر خانگی

خطرات بالابر خانگی

خطرات بالابر خانگی بدون کابین

یکی از عوامل مهم و شایع در بروز حوادث مربوط به بالابرهای خانگی، عدم تعبیه یک کابین استاندارد است. خطرات بالابر خانگی بدون کابین بیشتر از چیزی است که در ابندا مشتریان تصور میکنند. متاسفانه برخی از سازندگان بالابر قببول میکنند که برای کاهش هزینه یا هر علت دیگری بالابر خانگی که برای جابجایی افراد در ساختمان ها مورد استفاده قرار میگیرد بدون کابین نصب شود. بالابر خانگی بدون کابین کاملا پوشیده و مسقف خطرات بیشماری را ایجاد میکند.

خطرات بالابر خانگی بدون درب

وجود درب طبقات برای حفظ ایمنی در بالابرهای خانگی ضروری است. خطرات بالابر خانگی بدون درب کاملا جدی است. در نبود درب در ایستگاه بالا یک پرتگاه کاملا خطرناک در محل دستگاه ایجاد میشود. همچنین شایان توجه است که درب های ساختمانی معمولی کمک چندانی به این موضوع نمیکنند. ضروری است در این رابطه از درب های استاندارد آسانسور استفاده شود. درب آسانسور دارای قفل ایمنی است. این قفل ایمنی باعث میشود تا زمانیکه کابین بالابر در طبقه مورد نظر قرار نکرفته درب آن باز نشود. عملکرد این قفل بصورت مکانیکی است و از خطرات استفاده از بالابر خانگی میکاهد.

 

خطرات سقوط بالابر

عمده وضعیت هایی که موجب سقوط بالابر هیدرولیکی خانگی میشوند در اثر دو عامل ایجاد میشوند. عامل اول پاره شدن سیم بکسل ها است. برای این منظور حتما و الزاما باید از پاراشوت استفاده شود. پاراشوت همان ترمز استحفاظی یا ترمز ایمنی است. در صورت پاره شدن سیم بکسل بلافاصله پاراشوت قفل شده و کابین آسانسور را در هر نقطه ای که هست روی ریل ثابت نگه میدارد. وجود یک پاراشوت استاندارد که عملکرد آن در نصب و سرویس های بعدی آزمایش شده باشد ضروری است. خطرات بالابر خانگی ناشی از سقوط فاجعه بار است.

عامل دوم در سیستم های هیدرولیک به ترکیدگی شلنگ ها یا اتصالات مربوط میشود. برای کاهش خطرات بالای خانگی ناشی از سقوط در اثر نشتی یا ترکیدگی باید از تجهیزات ایمنی خاصی استفاده شود. بدین منظور یک شیر ایمنی ترکیدگی یا همان راپچرولو Rupture valve باید در محل ورودی جک تعبیه شود. عملکرد راپچرولو به این صورت است که با افزایش سرعت جک بیش از حد مجاز در جهت پایین ورودی را مسدود کرده و جک هیدرولیک را متوقف میکند. در انتخاب و خرید شیر ترکیدگی باید دقت کرد. برخی از خطرات و حوادث در بالابرهای خانگی به دلیل فقدان راپچر ولو یا استفاده از راپچرولو تقلبی و بی کیفیت است.

خطرات تجهیزات هیدرولیک غیر استاندارد

بسیاری از قطعات و تجهیزات هیدرولیک در بالابر خانگی وظیفه تامین ایمنی دستگاه را دارند. شیر کنترل جریان، شیر برگشت، شیر فشار شکن، شیر تعلیق، سوییچ های فشار و … از جمله قطعات و ادواتی هستند که در ایمنی دستگاه نقش مهمی دارند. متاسفانه برخی از سازندگان و مشتریان برای کاهش هزینه و عدم آگاهی کافی از عملکردهای مهم این قطعات آنها را حذف میکنند. همچنین کیفیت قطعات مورد استفاده در جک هیدرولیک در تامین ایمنی نقش مهمی دارند.