مقایسه آسانسور کششی با هیدرولیک

مقایسه آسانسور کششی با هیدرولیک

در این مقاله به مقایسه آسانسور کششی با هیدرولیک از منظر چند فاکتور مهم در آسانسور پرداخته شده است. آسانسورهای کششی انواع گوناگونی از نظر نوع موتور و روش نصب دارند. در آسانسورهای کششی یک موتور الکتریکی با گیربکس یا بدون گیربکس به کمک وزنه های تعادل موجب حرکت آسانسور میشود. در حالیکه آسانسورهای هیدرولیک با ساتفاده از جریان روغن و فشار هیدرولیک عمل میکنند. سیستم محرکه آسانسور هیدرولیک شامل جک و پاوریونیت است.

مقایسه آسانسور کششی با هیدرولیک از نظر سرعت

سرعت یکی از پارامترهای مهم در عملکرد آسانسور محسوب میشود. یک برج 20 طبقه را در نظر بگیرید که آسانسورهای آن سرعت کمی دارند. حتما این موضوع برای ساکنین بسیار آزاردهنده خواهد بود. اما احتمالا ساختمانی با دو یا سه طبقه موضوع سرعت آسانسور اهمیتی ندارد.
مقایسه آسانسور کششی با هیدرولیک از نظر سرعت بسیار ساده است. می دانیم که سرعت آسانسورهای به دلایل گوناگون کمتر از یک متر بر ثانیه است. اما سرعت آسانسورهای کششی بسته به نوع سیستم میتواند تا 20 برابر باشد. البته در شرایط معمول آسانسورهای کششی بسته به نوع سیستم و طول مسیر دارای سرعت 1 متر بر ثانیه و 1.6 متر بر ثانیه هستند. در ساختمان های با ارتفاع بالاتر سرعت 2.5 متر بر ثانیه نیز رایج است.
با توجه به اطلاعاتی که ارائه شد، در مقایسه آسانسورهای کششی با هیدرولیک، سرعت آسانسورهای کششی میتواند بالاتر باشد. اما یک سوال مهم در تجزیه و تحلیل این موضوع به طول مسیر ساختمان باز میگردد. آسانسوری با سرعت بالا در طول مسیر پایین قابلیتی ندارد و صرفا اتلاف انرژی و هزینه است.

بررسی عامل سرعت در مقایسه آسانسورها

یک اتومبیل سوپراسپرت براحتی با سرعتی معادل 300 کیلومتر بر ساعت حرکت میکند. آیا در طی مسیر یک خیابان 500 متری میتواند به حداکثر سرعت خود در شرایط واقعی برسد؟ آیا اگر هم بتواند به حداکثر سرعت خود برسد میتواند در انتخاب مسیر به آرامی و تدریجی متوقف شود؟ آیا در زمان شتاب گرفتن برای رسیدن به حداکثر سرعت به مسافرین داخل ماشین شوک وارد میشود؟ آیا اصولا اگر تمام مسائل بخوبی پیش برود، رسیدن به این سرعت در خیابان 500 متری ارزشی دارد؟ آیا در زمان صرفه جویی قابل توجهی میشود؟ آیا مصرف سوخت، هزینه استهلاک ترمزها و لاستیک ها در این شرایط اقتصادی است؟
تقریبا تمام این پرسش ها در رابطه با مقایسه آسانسورهای با سرعت متوسط و بالا نیز قابل طرح است. مهمترین نکته بکارگیری آسانسوری با سرعت مناسب است. سرعت مناسب در یک تجزیه و تحلیل همه جانبه با درنظر گرفتن ارتفاع جابجایی، ترافیک، هزینه های اولیه و هزینه های نگهداری و مصرف انرژی، تعیین میشود.
بدین ترتیب واضح است که در یک ساختمان با سه طبقه، آسانسور هیدرولیک با سرعت 0.5 متر بر ثانیه گزینه مناسبی است. در حالیکه در یک ساختمان 15 طبقه یک آسانسور کششی با سرعت 2.5 متر بر ثانیه مورد بررسی قرار میگیرد.
مقایسه آسانسور

مقایسه آسانسور کششی با هیدرولیک از نظر طول مسیر

اغلب توصیه شده که آسانسورهای هیدرولیک در ساختمان هایی با حداکثر 6 توقف مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه امکانات فنی و اجرایی برای ساخت و نصب سیستم های هیدرولیک در طول مسیرهایی بسیار بیشتر نیز وجود دارد. ولی در شرایط معمول به دلایل گوناگون فنی و اقتصادی پیشنهاد نمیشود. البته این موضوع کاملا به شرایط ساختمانی، کاربری و مقتضیات خاص پروژه مربوط میشود. بعنوان مثال در برخی از آسانسورهای صنعتی و خاص به دلایلی ترجیح داده میشود برای ارتفاع های بالاتر نیز از سیستم هیدرولیک استفاده شود.
بطورکلی در مقایسه آسانسور کششی و هیدرولیک از نظر طول مسیر میتوان آسانسورهای هیدرولیک را برای طول مسیرهای کم و متوسط و آسانسورهای کششی را برای طول مسیرهای متوسط و زیاد مناسب دانست. یکی از دلایل این موضوع این است که آسانسورهای هیدرولیک با سرعت کم تا متوسط عمل میکنند. بنابراین برای طول مسیرهای بلند مناسب نیستند. یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار به تجهیزات محرکه بازمیگردد. جک و پاوریونیت متناسب با آسانسورهای بلندمرتبه پیچیده و گران قیمت هستند. ساخت، حمل و نصب جک های هیدرولیک با طول زیاد توجیه فنی و اقتصادی ندارد.

مقایسه محل موتورخانه آسانسور کششی و هیدرولیک

محل موتورخانه، میتواند موضوع مهمی در مقایسه آسانسور کششی با هیدرولیک باشد. معمولا موتورخانه آسانسورهای کششی باید در بالای چاه آسانسور نصب شود. تجهیزات نیروی محرکه در سیستم های کششی بالاتر از ارتفاع بالاسری چاه آسانسور تعبیه میشوند. در حالیکه موتورخانه آسانسورهای هیدرولیک در پایین ترین طبقه تعبیه میشوند. البته تعیین محل موتورخانه آسانسورهای هیدرولیک با آزادی عمل بالایی همراه است. تعبیه تجهیزات نیرومحرکه آسانسورهای هیدرولیک در پایین موجب آسان تر و ایمن تر شدن نصب، راه اندازی، سرویس و تعمیرات میشود.