معایب آسانسور هیدرولیک

معایب آسانسور هیدرولیک

در این نوشته قصد داریم در رابطه با معایب آسانسور هیدرولیک تصویری واقعی ارائه کنیم. یکی از بحث های مهم در انتخاب نوع سیستم آسانسور بررسی مزایا و معایب انواع گوناگون است. ما پیشنهاد میکنیم از مفهوم مزایا و معایب در این بررسی ها استفاده نشود. زیرا انتخاب نوع سیستم آسانسور، موضوعی است که در یک بررسی کاملا تخصصی، با توجه به پارامترهای اصلی کاربری و ساختمانی تعیین می شود. بنابراین، بهتر است تمرکز اصلی، روی ویژگی های ساختاری سیستم های گوناگون باشد. بعنوان مثال، محدودیت در ارتفاع برای آسانسورهای هیدرولیک در حقیقت یکی از معایب این سیستم نمیباشد بلکه یکی از ویژگی های ساختاری آن است. اگر آسانسور هیدرولیک در ساختمانی با ارتفاع کم تا متوسط نصب شود می تواند به نحوی مطلوب عمل کند و اگر در ساختمان بلندمرتبه نصب شود، تجربه ناموفقی خواهد بود. این موضوع ارتباطی به معایب سیستم هیدرولیک ندارد.

معایب آسانسور هیدرولیک

در هر حال برخی از ویژگی ها که در اصطلاح رایج بعنوان معایب آسانسور هیدورلیک عنوان می شوند در این نوشته بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفته اند. برخی از این موارد به ساختار سیستم های هیدرولیک باز میگردند. برخی دیگر متاثر از نوع تجهیزات بکار رفته مانند شیر کنترل است. در مواردی که بحث شده، راهکارها یا تجهیزات جایگزین در جهت رفع محدودیت ها نیز مورد اشاره قرار گرفته اند.

مهمترین معایب آسانسور هیدرولیکی

محدودیت ارتفاع

محدودیت سرعت

محدودیت ترافیک

تولید حرارت

حساسیت نسبت به دما

حساسیت نسبت به وزن

محدودیت در حفر چاه

آسانسور هیدرولیک

محدودیت ارتفاع، یکی از معایب آسانسور هیدرولیکی

آسانسورهای هیدرولیک به هیچ عنوان برای ساختمان های بلندمرتبه گزینه مناسبی نیستند. آسانسورهای مرتفع در برج ها و ساختمان های بلند هیچ گاه با سیستم هیدرولیک اجرا نمی شوند. این موضوع دلایل گوناگونی دارد. نخست باید توجه داشت که مکانیزم عملکرد آسانسورهای هیدرولیک با استفاده از جک هیدرولیک صورت میگیرد. ساخت جک های بسیار بلند پیچیده، مشکل و پرهزینه است. هر چه ارتفاع جک بلند تر شود، قطر و ضخامت آن باید افزایش یابد و هزینه های تولید را بصورت تصاعدی افزایش میدهد. دومین دلیل به مشکلات حمل، جابجایی به داخل چاه آسانسور، نصب و سرویس و تعمیرات جک های بلند مربوط میشود. همچنین سرعت پایین آسانسورهای هیدرولیک باعث می شود تا از استفاده از آنها در ساختمان های بلند صرف نظر شود. دلایل فنی و اجرایی دیگری نیز از این قبیل وجود دارند.

بنابراین آسانسورهای هیدرولیک راهکار مناسبی برای استفاده در ساختمان های بلندمرتبه نمیباشند.

محدودیت سرعت، مشهورترین معایب آسانسور هیدرولیک

سرعت آسانسورهای هیدرولیک عموما حداکثر 0.16 متر بر ثانیه می باشد. البته این سرعت تا حدی مشروط بر تامین الزامات استاندارد آسانسور قابل افزایش است. ولی بطور کلی سیستم های هیدرولیک برای سرعت بالا طراحی نشده اند. اگرچه با توجه به محدودیت ارتفاع که در بحش قبل اشاره شد، آنها سرعت خوبی برای ساختمان های کم طبقه دارند. ولی در مقایسه با سرعت آسانسورهای کششی گیرلس که می توانند براحتی با سرعت بسیار بالا عمل کنند، آسانسورهای کم سرعتی محسوب می شوند. بنابراین میتوان به سرعت کم بعنوان یکی از معایب آسانسور هیدرولیکی اشاره کرد.

آسانسورهای هیدرولیک گزینه های مناسبی برای سرعت بالا نیستند.

محدودیت ترافیک

محدودیت سرعت که مورد اشاره قرار گرفت، باعث می شود آسانسورهای هیدرولیکی گزینه مناسبی برای کاربردهای پرترافیک نباشند. معمولا ساختمان ها و اماکن عمومی در دسته ساختمان های پرترافیک قرار میگیرند. بیمارستان ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی، مجتمع های تجاری و از این قبیل ساختمان ها در این دسته قرار میگیرند.

ترافیک سنگین باعث افزایش حرارت روغن در آسانسورهای هیدرولیکی شده و سطح عملکرد را کاهش می دهد. از نظر کاربری نیز سرعت نسبتا کم باعث کاهش رضایت مسافرین میشود. بنابراین میتوان در کل یکی دیگر از معایب آسانسور هیدرولیکی را عملکرد نامطلوب در شرایط ترافیک سنگین دانست.

آسانسورهای هیدرولیک راهکاری مناسبی برای ساختمان های پرترافیک نیستند.

 

تولید حرارت

یکی از مشکلات ساختاری سیستم های هیدرولیک، کاهش سطح عملکرد در دمای بالا است. این مشکل وقتی آسانسور تحت شرایط ترافیک زیاد قرار میگیرد به وضوح خودنمایی می کند. به لحاظ ساختاری آسانسورهای هیدرولیک گرمای زیادی تولید میکنند. این موضوع از نظر فیزیکی با تحلیل انواع انرژی و تبدیل آنها در فرایند کاری سیستم انجام میپذیرد. به هر روی میتوان یکی از معایب و محدودیت های آسانسور هیدرولیکی را تولید گرمای زیاد آن دانست.

اکثر پاوریونیت های آسانسور هیدرولیک طوری ترکیب بندی شده اند که الکتروموتور در داخل روغن خنک می شود. بدین ترتیب موتور، گرمای خود را به روغنی منتقل می کند که در سیستم جاری است. یکی از نکات مهم در طراحی مخازن آسانسور هیدرولیک اینجا مطرح می شود. مخزن باید طوری ساخته شود و مجاری ورود و خروج آن طوری تعبیه شوند که تا حد ممکن بطور خودکار خنک شود. این کار گاهی بوسیله دیوایدرهای خاصی در مسیر روغن خارج شده از جک در مخزن انجام میگیرد. همچنین هر اندازه ظرفیت مخزن و حجم روغن بیشتر باشد، به کمتر گرم شدن کمک شده است.

تاثیرپذیری از دما

یکی دیگر از معایب آسانسور هیدرولیکی، حساسیت بالا نسبت به دما است. با گرم شدن بیش از اندازه محیط یا سیستم، از غلظت نسبی روغن هیدرولیک کاسته می شود. در این شرایط بعضا هم سطح سازی کابین و طبقه از تنظیم خارج می شود و مشکلات دیگری در عملکرد سیستم نیز رخ می دهد.

یکی از راهکارهای رفع این مشکل بکارگیری سیستم های کنترل هیدرولیک الکترونیکی است. شیرهای کنترل الکترونیکی پیشرفته بطور مدام از عملکرد سیستم بازخورد میگیرند و در هر لحظه مجرای ورودی یا خروجی را بر اساس وضعیت جریان تنظیم می کنند. همچنین بکارگیری درایوهای کنترل ولتاژ برای عملکرد الکتوموتورها تاثیر قابل توجهی در کاهش حرارت ایجاد شده توسط الکتروموتور ایجاد مینماید.

تاثیرپذیری از وزن بار

موضوع دیگری که در عملکرد آسانسورهای هیدرولیک محدودیت ایجاد میکند تغییر وزن است. یکی از معایب آسانسور هیدرولیک، حساسیت نسبت به وزن بار است. عملکرد آسانسور هیدرولیکی با شیر کنترل مکانیکال، با کابین خالی و کابین بار کامل متفاوت است. این تفاوت معمولا به چشم نمی آید. ولی در شرایطی که فشار هیدرولیک کابین خالی و فشار بار کامل زیاد باشد این تفاوت کاملا محسوس است. تغییرات فشار، جریان روغن را تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه سرعت آسانسور که تابع نرخ جریان است دستخوش تغییر می شود. تغییرات سرعت باعث بروز یک مشکل دائمی در لولینگ یا هم تراز شدن کابین و طبقه می شود.

شیرهای کنترل الکترونیک بعنوان راهکاری موثر در حل این مشکل عمل میکنند. آنها با استفاده از فیدبک های مستمر، نرخ جریان را بصورت لحظه ای تنظیم و در نتیجه سرعت یکنواختی در حرکت آسانسور ایجاد میکنند.

محدودیت در حفر چاه، معایب آسانسور هیدرولیکی

یکی از مدل های نصب آسانسور هیدرولیک مدل جک در زیر مستقیم است. در این مدل، جک در زیر کابین داخل چاه تعبیه می شود. برای نصب جک زیر لازم است چاهی (حفره جک) به ارتفاع تقریبا برابر با طول مسیر حفر شود. بالاترین قسمت حفره جک، کف چاهک آسانسور است. دیواره های چاه مورد اشاره باید از نظر نفوذ آب یا مواد خورنده مقاوم شود. ایجاد حفره جک زیر یکی از معایب آسانسور هیدرولیک جک در زیر مستقیم است. حفر چنین چاهی بخصوص در طول مسیرهای زیاد گاهی با محدودیت ها و هزینه بالا همراه است. در این صورت باید سیستم های جک در کنار غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرند.

یکی دیگر از راهکارهای محدودیت مزبور، استفاده از جک های تلسکوپی برای کاهش ارتفاع حفره جک است.

جمع بندی و خلاصه

آسانسورهای هیدرولیک دارای ویژگی هایی هستند که اگر در کاربرد صحیح مورد استفاده قرار گیرند به خوبی عمل می کنند. ولی در کاربرد نادرست این موارد به معایب آسانسور هیدرولیکی تبدیل می شوند. در این مقاله مهمترین محدودیت ها یا معایب آسانسورهای هیدرولیک از نظر سرعت، ارتفاع جابجایی، گرما، حساسیت به وزن و حفر چاه مورد بررسی قرار گرفتند. شایان توجه است با مشاوره و بررسی کامل توسط شرکت های متخصص آسانسور هیدرولیک می توانید بهترین راهکارهای لازم در تناسب با شرایط کاریری را پیدا کنید. همچنین استفاده از بهترین قطعات آسانسور هیدرولیک می تواند ایمنی، دوام و کارایی سیستم را تا حد زیادی تضمین کند. و در نهایت با یک برنامه منظم سرویس و نگهداری آسانسور مشکلات احتمالی را تا حد امکان کاهش دهید. در متن این نوشته از این سایت نیز استفاده شده است.