نصب جک معلول

نصب جک معلول

نصب جک معلول با چاهک

بهترین حالت، نصب جک معلول با چاهک یا همان پیت است. در این شرایط باید یک چاهک کوچک که ارتفاع آن بستگی به نوع دستگاه دارد در محل تعبیه بالابر ایجاد میشود. نصب جک معلول با چاهک بمنظور هم سطح شدن کف کابین با پیاده رو است. ارتفاع چاهک معمولا در حدود 10 تا 25 سانتیمتر در نظر گرفته میشود. فونداسیون لازم برای محکم کردن دستگاه در زیر چاهک اجرا میشود. بهتر است کف چاهک پلیت گذاری شود تا ریل و سازه جک معلول به پلیت ها محکم شود. پیشنهاد میشود برای جلوگیری از جمع شدن آب در چاهک موزد نظر یک کفشور در آن تعبیه شود. همچنین میتوان با کار گذاشتن اسلیو در دیواره چاهک مسیر مناسبی برای عبور شلنگ روغن و سیم های برق ایجاد کرد.

نصب جک معلول بدون چاهک

چنانچه به هر دلیلی نتوانیم یا نخواهیم چاهک در زیر محل جک معلول ایجاد کنیم باید از رمپ استفاده شود. یک رمپ (سطح شیب دار) برای جبران اختلاف سطح کف کابین و کف پیاده رو که در حدود 10 تا 20 سانتیمتر ارتفاع دارد باید پیش بینی شود. این رمپ میتواند با کف سازی در پیاده رو ایجاد شود. همچنین میتوان از رمپ فلزی با سطح آجدار استفاده کرد. بهتر است رمپ مورد اشاره حالت ثابت داشته باشد. ولی رمپ های متحرک نیز امکانپذیر هستند.

نصب جک معلول

ابعاد جک بالابر معلول

ابعاد جک بالابر معلول باید به گونه ای باشد که امکان تردد آسان و بدونن مزاحم برای ویلچر وجود داشته باشد. باید ابعاد ویلچر های بزرگ را مورد نظر قرار داد. بطور کلی ابعاد بالابر ویلچر نباید کمتر از 85 در 120 سانتیمتر باشد. توجه داشته باشیم که این ابعاد، اندازه های مفید داخل کابین است. این اندازه یاد شده مربوط به کابین هایی با ورودی روبرو هستند. بعنی افراد از سمتی که وارد کابین بالابر جک معلولین میشوند از سمت مقابل خارج میشوند. بدیهی است که برای طرح هایی با ورودی مجاور ابعاد باید بزرگتر باشد. جک معلول با ورودی مجاور طوری است که افراد از ضلعی که وارد میشوند از سمتت مجاور آن بصورت ال شکل حارج میشوند.

ابعاد جک بالابر معلولین در پلان

ابعاد جک بالابر معلولین در پلان باید از قبل پیش بینی شود. این ابعاد باید به گونه ای باشد که بجز کابین دستگاه، فواصل خالی بین جسم متحرک و ثابت پیش بینی شوند. همچنین ضخامت دیواره های کابین و اندازه های بخش ریل و تجهیزات مرود نظر قرار گیرد. پیشنهاد میشود ابعاد جک بالابر معلولین در پلان نباید در حالت های ورودی روبرو کمتر از 140 در 140 سانتیمتر باشد. این اندازه برای کابین های ورودی مجاور قطعا بزرگتری است. در هر حال توصیه میشود در پلان ابعادی بزرگتر پیش بینی شود تا در زمان تامین و نصب جک معلول آزادی عمل کافی وجود داشته باشد.